Etelä-Pohjanmaan työelämän kehittäjäverkosto

Työelämän kehittämisen palvelut organisaatiollesi 

 

Yrityspalvelukeskus


Autamme yrityksen elinkaaren eri vaiheissa aloittamaan yritystoimintaa, kehittymään, kasvamaan ja kansainvälistymään sekä osaavan työvoiman kouluttamisessa ja hankinnassa sekä mahdollisissa muutostilanteissa.

Saman katon alle on koottu ELY-keskuksen, TE-toimiston, Business Finlandin ja Team Finlandin palvelut. Palveluissamme hyödynnämme koko alueen yrityspalvelujen verkostoa.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät


Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät on pohjalaisten yritysten ylivoimainen edunvalvoja ja yrittäjyyden asiantuntija. Uskomme pohjalaiseen yrittäjyyteen vapaana ja vastuuta kantavana, lujatahtoisena, rohkeana ja tulevaisuuden elämänmuotona. Yrittäjä, olemme apunasi yrittäjyyden kiemuroissa - älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!

Tapahtumat ja koulutukset

Yrittäjä-akatemia

Jäsenpalvelut


Etelä-Pohjanmaan kauppakamari


Tarjoamme yrityksille palveluita, vaikuttamista, julkaisuja ja tietolähteitä sekä autamme verkostoitumaan.

Koulutus ja palvelut

Kansainvälisyys

Perustehtävämme on edistää kaupan vapautta. Olemme vaikuttava kumppani alueen elinkeinoelämän ja aluekehittämisen edistäjänä. Teemme työtä yritysten kasvun ja kansainvälistymisen, osaamisen kehittämisen ja osaavan työvoiman saamisen eteen, teemme vaikuttamistyötä liikenne- ja infrakysymyksissä sekä edistämme yritysten vastuullisuus- ja ympäristöasioita.


SEDU


Sedu on tehnyt tiivistä yhteistyötä eteläpohjalaisten yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa vuosikymmenien ajan.
Seuraavassa suosituimpia palveluitamme ja koulutuksia johtamisen, esimiestyön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen:

Tutkintoihin valmistavat johtamisen ja esimiestyön koulutukset

www.esimiesareena.fi

Yrityskohtaiset lyhytkoulutukset johtamiseen ja esimiestyöhön sekä työhyvinvointiin

DISC-henkilöarvioinnit sekä tiimi-/työyhteisövalmennukset

Työturvallisuus- ja sähkötyöturvallisuuskorttikoulutukset:

Ympäristöturvallisuuskorttikoulutukset:

Tulityökorttikoulutukset:


Toteutamme jatkuvasti myös räätälöityjä, organisaatiokohtaisia koulutuksia asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

Katso tästä kaikki palvelumme yrityksille ja julkisyhteisöille: 

Ota yhteyttä ja kysy lisää: Yrityspalvelupäällikkö Satu Ahopelto p. 040 868 0800, s-posti: etunimi.sukunimi@sedu.fi 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu


Seinäjoen ammattikorkeakoulusta (SeAMK) on mahdollista saada erilaista asiantuntijatukea työhyvinvoinnin ja työelämän laadun parantamiseksi/kehittämiseksi. Esimerkiksi seuraavia toimintoja on tarjolla:

 • Tutkimus-ja kehittämistoiminta, esim. erilaiset kehittämishankkeet,
 • Yhteyshenkilö: Tutkimus-ja kehittämispäällikkö Katja Valkama, p. +358408300386 (Tutkimusryhmä: osallisuuden yhteiskunta ja työelämä, sisältäen työhyvinvointiin liittyvät teemat)
 • Työhyvinvoinnin yliopettaja Kaija Loppela, p. +358408303958
 • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, SeAMK kokonaisuudessaan

Yhteyshenkilö: Vararehtori Elina Varamäki, p. +358408305189

 • Maksullinen palvelutoiminta, esim. erilaiset kehittämiskonsultaatiot
 • Yhteyshenkilö: Sirkku Uusimäki, p. +358408304253
 • Täydennyskoulutus, esim. räätälöidyt yksittäiset koulutuspäivät tai koulutuskokonaisuus
 • Yhteyshenkilö: Jatkuvan oppimisen päällikkö, Annika Pöytälaakso, p. 358408300348

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@seamk.fi

Katso myös:

www.seamk.fi

HR Roihu


Menesty ja erottaudu määrätietoisella henkilöstön johtamisella

Johdonmukainen HR-työ auttaa henkilöstöäsi kehittymään ja sitoutumaan,
vahvistaa menestymisen edellytyksiäsi ja luo kilpailuetua, jonka tuloksena
saat aikaan parempaa liiketoimintaa.

Palvelut:

 • Rekrytointi, työsuhteet ja työnantajavelvoitteet
 • Strateginen HR ja sidosryhmäyhteistyö
 • Ulkoistettu HR-päällikkö
 • Henkilöstön kehittäminen

Suomen Yrittäjäopisto Oy


Yrittäjyydellä ja osaamisella menestykseen

Autamme asiakkaitamme menestymään helposti saavutettavilla koulutus- ja kehittämispalveluilla sekä aidolla asiakaspalvelulla. Olemme mukana asiakkaan arjessa kuuntelemalla ja etsimällä ratkaisut asiakkaan tarpeeseen. Vahvan ja käytännönläheisen liiketoimintaosaamisen sekä teknologisen ja tuotannollisen asiantuntijuuden avulla vastaamme laajasti tulevaisuuden koulutustarpeisiin

 Koulutus ja työnohjaus Rantonen


Selkeyttä työhön

Tukena muutokseen

Toimivuutta työyhteisöön

Palvelut:

 • Työnohjaus
 • Työyhteisösovittelu
 • Koulutukset ja valmennukset
 • EtäkoutsiFlexpartner


Henkilöstöammattilainen kumppanina mahdollistaa omaan ydinosaamiseensa keskittymisen.

Ulkoistettu HR yrityksen ytimessä

Palvelut:

 • Johtoryhmätyöskentely
 • Esimiestyö
 • Työhyvinvointi
 • Osaamisen kehittäminen
 • Rekrytointi
 • Perehdyttäminen
 • Henkilöstöjohtaminen 
 • Työsuojelu
 • Prosessit

Triforma Oy


Koulutukset, valmennukset ja sparraukset

 • Johtaminen ja esimiestyö
 • Työhyvinvointi
 • Laatu ja lean
 • Aivoystävällisyys työelämässä
 • Kiireen hallinta
 • Ihmisten johtaminen muutoksessa
Työyhteisötutkimukset
 • Työilmapiiri- ja hyvinvointikyselyt
 • Pulssimittaukset
 • Mikä mättää -selvitykset
 • Räätälöidyt tutkimukset ja selvitykset

Pidempiaikaiset koulutus- ja tutkimuspalvelut myös hankkeistettuina

www.triforma.fi


Työnohjaaja Miira Häggblom, Hiuta Oy


Haluatko kehittyä työssäsi tai haluatko kehittää uutta? Oletko kohdannut haasteen työsi tai oman jaksamisen  suhteen? Oletko valmis pohtimaan asioita? Oletko motivoitunut kehittymään ja kehittämään? 

Tervetuloa kanssani työnohjauksen matkalle!

Olen Miira Häggblom, voimavarakeskeinen työnohjaaja, sosionomi (AMK) ja ympäristökasvattaja. Työnohjaajana tarjoan sinulle, työntekijöillesi, työyhteisöille ja erilaisille ryhmille yksilö-, ryhmä- ja/tai työyhteisötyönohjausta. Myös yksinyrittäjien sparraus sekä erilaiset työyhteisöjen luennot ovat mahdollisia. 

Alkuvuodesta 2022 aloitamme Marianne Takalan (Villa Omena) kanssa Työvirtaa ja Elämäniloa-työhyvinvointiryhmiä, joihin sinä, vaativaa työtä tekevä, olet  lämpimästi tervetullut!

Mikäli kiinnostuit, haluat tietää lisää tai lukea minusta/työnohjauksesta enemmän, tervetuloa tutustumaan kotisivuilleni, Facebookiin tai Instagramiin.


Villa Omena Oy


Marianne Takala, yksilö- ja perhepsykoterapeutti, työnohjaaja STOry ja kouluttaja

Antaako elämä sinulle sitä, mitä haluat? Jos ei, mitä haluat muuttaa ja mihin suuntaan jatkaa? Mitä paremmin itsensä ja historiansa ymmärtää, sitä ymmärrettävämmiksi tulevat omat valinnat - ja niitä on mahdollista muuttaa. Millaiset ratkaisumallit tai odotukset ohjaavat sinua? Mikä pitää sinut onnellisena? Mitä tarvitset kokeaksesi työniloa ja työssä jaksamista?

Näitä teemoja voidaan pohtia niin työnohjauksessa, psykoterapiassa kuin työnhyvinvointiryhmässä. Yli kolmekymmentä työvuottani ihmisten rankkojen muutosta vaativien elämäntilanteiden kanssa on entisestään lujittanut arvostustani ihmisten ainutlaatuisten elämäpolkujen kohtaamiseen, ihmisen kokonaisvaltaisuuden tukemiseen, sekä suojaavien tekijöiden ja elämänilon vahvistamiseen.

Uskon hyvään kohtaamiseen sekä ihmisen voimavaroihin ja kykyihin silloinkin, kun uuvuttava tilanne on ne kätkenyt. Uskon myös siihen, että kannattaa koota ympärilleen ne ihmiset, jotka voivat auttaa yli hankalien paikkojen sekä tukea kohti muutosta.

Alkuvuodesta 2022 aloitamme Miira Häggbomin (Hiuta Oy) kanssa Työvirtaa ja Elämäniloa -työhyvinvointiryhmiä, joihin sinä, vaativaa työtä tekevä, olet lämpimästi tervetullut!

Mikäli kiinnostuit, haluat lukea työhyvinvointiryhmästä, työnohjauksesta tai minusta enemmän, tervetuloa tutustumaan kotisivuilleni www.villaomena.fi tai Facebookin.

Työnohjaus-, valmennus- ja konsultointipalvelu SOConsulting


Yrityksen tavoitteena on tukea organisaatioita työelämätaitojen, osaamisen, työhyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja johtamisen kehittämisessä. Palveluvalikoima koostuu johdon ja perustehtävätason työnohjauksista, työyhteisövalmennuksista ja -koulutuksista sekä tutkimuksellisista tehtävistä.

Asiantuntijuuden taustalla on monipuolinen koulutus, tieteellinen tutkimus ja kokemus.

Yrityksen keskeisenä viitekehyksenä toimii voimavaraistuva johtaminen ja työyhteisö.

Koulutus- ja työohjauspalvelu Bloomia


Yrityksen missiona onkin auttaa ihmisiä luomaan itselleen merkityksellistä, oman näköistä elämää ja työelämää, ja sitä kautta kukoistamaan. Tarjolla on monia menetelmiä työpaikan hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin rakentamiseen, kuten koulutus, työnohjaus ja palautumisvalmennus, jossa yhdistyy kehon ja mielen työskentely. Kaikkia palveluita yhdistää voimavarakeskeisyys. 

Kaija Heittola Ky


Johtajuus on avain menestykseen - näin on aina ollut ja tulee aina olemaan.

Johtajuustaitoja tarvitsee ihan jokainen ja ne kehittyvät ammattitaitoisessa ohjauksessa oivallusten ja reflektion kautta.

Johtajuudessa kehittyminen on kokonaisvaltainen, jatkuva prosessi. Organisaatio, joka oivaltaa jokaisen johtajuustaitojen kehittämisen merkityksen, saa kilpailuedun jota ei voi kopioda.

LMI:n johtajuuskehittämisohjelmat ovat hioutuneet alansa laadukkaimmiksi johtajuuden kehittämisen työkaluiksi. Ainutlaatuiset ohjelmat, kokenut ja koulutettu ammattivalmentaja sekä juuri sinun tarpeisiisi räätälöity prosessi ovat lyömätön kehittymisen tuki ja yhdistelmä!

Tutustu: www.lmi.fi ja kysy lisää.

Tehdään yhdessä suunnitelma sinun johtajuustaitojesi kehittämiseen:

Yksilöllinen valmennusprosessi juuri sinulle, ryhmämuotoisena tiimillesi tai muu tilanteeseenne sopiva kokonaisuus.

Ota yhteyttä - jutellaan lisää!

Kaija Heittola

LMI-johtajuuskehittäjä, Ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Business Coach, Kouluttaja

Puh. 0400-812670

kaija.heittola@lmi.fi

www.kaijaheittola.fi

www.lmi.fi

Hautamäki Training


Teemme työtä ihmisten ja yhteisöjen Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta. Vahvistamme luovalla työllämme ihmisten kasvua ja uudistumista. Autamme asiakkaitamme onnistumaan tavoitteissaan ja elämään todeksi unelmiaan. Kehitämme yhteisöt tuottaviksi ja sytytämme palavan menestystunteen työelämään.

Palveluja tarjoamme, henkilö-, yrittäjä-, yritys- ja muille yhteisöasiakkaille. Psykoterapia, työnohjaus, valmennukset ja koulutukset. Johdon palveluista asiakkaat saavat itselleen eväät itsetuntemukseen, itsensä johtamiseen ja oman persoonan kautta tapahtuvaan tuottavaan johtamistoimintaan.

Lisätietoja yrityksen palveluista:

info@hautamakitraining.fi

040-149 5157

www.hautamakitraining.fi

Instagram
Facebook
Lindkedin
Twitter


Hyvinvoinnin äärellä

Tarjoamme elämäntapavalmennusta Seinäjoella ja lähialueilla. Autamme asiakasta voimaa paremmin, ohjaamalla hänet kohti terveellisempiä elämäntapoja. Emme tarjoa asiakkaalle vain tuotetta, vaan henkilökohtaisesti asiakkaan tarpeisiin räätälöityä palvelua.

Muutoksen tekemiseen lähdetään pienin askelin. Löydät tasapainon hyvinvointisi eri osa-alueiden välille ja motivaatiotekijät kohti muutosta. Mukaan voit lähteä matalalla kynnyksellä.

Lisätietoja palvelusta: www.hyvinvoinninaarella.fi

info@hyvinvoinninaarella.fi

046-6684263 

Tmi Kaija Loppela

"Työhyvinvoinnilla tuloksellisuutta ja laatua työelämään"

Asiantuntijuutta, käytännön kokemusta ja näyttöjä mm. seuraaviin toimintoihin liittyen:

 • Työhyvinvoinnin ja työkyvyn arviointi ja tukeminen
 • Henkilöstövoimavarojen ja työhyvinvoinnin johtaminen
 • Työyhteisön toiminnan kehittäminen ja arviointi
 • Oppivan organisaation kehittäminen
 • Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
 • Psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen ja eettisen työkuormituksen arviointi ja haitallisen kuormituksen vähentäminen esim. työn organisointia parantamalla
 • Kokonaisvaltaisen työkyvyn ja ergonomian parantaminen
 • Työnohjaus
 • Kaikessa kehittämistoiminnassa ns. punaisena lankana on:

Työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työmotivaation sekä organisaation/yrityksen tuloksellisuuden ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen ja parantaminen!

Keskeisiä kehittämismenetelmiä ovat:

 • Avoimen ja tasavertaisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden lisääminen
 • Dialogisuus; dialogitaitojen ja työyhteisötaitojen oppiminen
 • Dialogisen organisaation / dialogisen johtamisen ja kehittämisen omaksuminen ja rakentaminen
 • Palaverikäytäntöjen kehittäminen
 • Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen
 • Erilaisten dialogityökalujen käyttö, joiden tuotteistamista on tukenut Työsuojelurahasto
 • "Keskustellen työkuntoon" -toimintamallin käyttö kehittämisen tukena. Malli on kehitetty monitieteisessä (kasvatustiede, psykologia, terveystieteet, hallintotiede ja johtaminen) väitöskirjassa: Loppela, K. 2004. Ihminen ja työ - keskustellen työkuntoon. Työyhteisön kehittäminen työkykyä ylläpitävän toiminnan viitekehyksessä. Tampereen yliopisto.

OTA YHTEYTTÄ!

Suunnitellaan yhdessä tarpeisiinne sopivat kehittämistoimenpiteet - yksittäisistä luennoista, alustuksista, konsultaatiosta aina lyhyt- tai pidempikestoiseen kehittämiskokonaisuuteen työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden parantamiseksi!

Yhteystiedot:

Kaija Loppela, kasvatustieteen tohtori ja työfysioterapeutti, sivutoimiyrittäjä, päätoimi: Työhyvinvoinnin yliopettaja

Sähköposti: kaijariittal@gmail.com,

p. 040 8303958

Lisätietoja: www.kaijaloppela.fi

Wellbeing Factory

Haluatko olla energisempi, voida hyvin ja jaksaa paremmin arkea?

Meiltä saat hyvinvointivalmennukset ja -kartoitukset, joiden tuloksilla on oikeasti vaikuttavuutta, sinulle, tiimillesi ja koko organisaatiollenne.

Mielekäs itsensä johtaminen on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kulmakivi. Haluamme antaa käytännönläheisiä työkaluja itsensä johtamisen tueksi. Työkalujen lisäksi olemme kehittäneet konsepteja esimerkiksi yritysten TYKY ja TYHY -toiminnassa hyödynnettäväksi. Tutustu palveluihin tarkemmin alla olevista linkeistä:

Hyvinvointinavigaattori https://wellbeingfactory.fi/hyvinvointinavigaattori/

Hyvinvointityöpaja https://wellbeingfactory.fi/hyvinvointityopaja/

Tiimidynamiikka https://wellbeingfactory.fi/tiimidynamiikka/

Henkilökohtainen resilienssi https://wellbeingfactory.fi/henkilokohtainen-resilienssi/

Tiimiresilienssi https://wellbeingfactory.fi/tiimiresilienssi/

360-palaute https://wellbeingfactory.fi/360-palaute/

Aloitetaan yhteinen hyvinvointiprojekti. Ole meihin yhteydessä, niin jutellaan tarkemmin siitä, kuinka voimme auttaa sinun ja organisaatiosi hyvinvointia.

Petteri Korkala

Puh: 044 0123122

Email: petteri.korkala@huco.fi

www.wellbeingfactory.fi

www.hucosport.com 

Palvelumuotoilu / Marjo Kamila

Oletko jo tutustunut palvelumuotoilun mahdollisuuksiin organisaatiosi kehittämisessä?

Palvelumuotoilu on muotoiluajatteluun perustuva osaamisala, jossa erikoistutaan palvelujen, asiakas- ja työntekijäkokemuksen sekä palveluliiketoiminnan ihmislähtöiseen kehittämiseen.

Olen Marjo Kamila Seinäjoelta. Koulutukseltani olen filosofian tohtori ja työskentelen erityisesti palvelumuotoiluun liittyvien koulutusten, valmennusten ja konsultointien kanssa.

OSAAMISALUEENI

 • Palvelumuotoilun koulutukset ja fasilitoidut työpajat
 • Asiakastyytyväisyyden kehittäminen muotoilun menetelmin
 • Brändin ja brändäyksen merkitys yrityksen toiminnassa
 • Työntekijäkokemuksen kehittäminen
 • Laadulliset tutkimushaastattelut (esim. asiakas- ja työntekijätyytyväisyys)
 • Oppivan organisaation kehittäminen
 • Osallistava strategiatyö palvelumuotoilun menetelmin
 • Räätälöidyt luennot, puheet, konsultoinnit ja koulutuspäivät sekä koulutuskokonaisuudet

Toimin niin yksinyrittäjien kuin erikokoisten yritysten ja organisaatioiden parissa.

Olen tunnettu innostavasta ja käytännönläheisestä otteesta luennoillani sekä pitäessäni koulutuksia ja vetäessäni työpajoja.

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

www: https://marjokamila.fi/

Sähköposti: marjo.kamila@netikka.fi

Puhelin: 040 502 2690Klikkaa tästä ja aloita kirjoittamaan. Magnam aliquam quaerat voluptatem ut enim ad minima veniam quis nostrum exercitationem ullam corporis.

Paljon voit tehdä myös itse.  Toisaalta varsinkin uusissa ja isommissa kehittämistoimissa saat ratkaisuja aikaan nopeammin, kustannustehokkaammin  ja turvallisemmin ottamalla yhteyttä ammattilaisiimme! Parhaimman lopputuloksen saat, kun suunnittelet näiden palveluiden tarjonnan osaksi omaa arjen kehittämistoimintaa. Muista, että hyvällä työhyvinvoinnilla ja johtamisella mahdollistat myös työntekijöiden saatavuuden, paremman henkilöstötuottavuuden ja tuloksen organisaatiossasi.