Säädösten vaatimuksia ja niihin liittyviä työkaluja!

Kehittämisen peruslähtökohtia


Täältä löydät hyviä lähtökohtia työpaikkakohtaiseen kehittämiseen. Linkeistä löydät lisäksi malleja ja ohjeita käytännön tekemiseen sekä vastuiden jakautumiseen. Jos työpaikalla ei ole HR-henkilöstöä on ne tehtävät sisällytettävä esimiesten ja johdon tehtäviin.

Jos osiossa on mainittu jokin laki, on se työnantajaa velvoittava (rajaukset mainittu erikseen). 

HR

Työsuojelu

Työsuojelun toimintaohjelma. Peruste: Työturvallisuuslaki
 • Vaarojen arviointi
 • Riskikartoitus. Työauojelu.fi: Riskinarviointi 
 • Ennaltaehkäisy, toiminnan suunnittelu, jatkuva varmistaminen, korjaustoimenpiteet
 • Läheltä piti-tilanteet - loukkaantumiset - kuolemat
 • Ensiapu ja -hoito
 • Ensiaputehtäviin nimetyt henkilöt 
 • Ohjeet toimenpiteistä, joihin tapaturman tai sairastumisen sattuessa on ensiavun saamiseksi ryhdyttävä
 • Tarvittavien ensiapuvälineiden saatavuus työpaikalla
 • Työturvallisuuskeskus - Työsuojelun toimintaohjelma kiteyttää tavoitteet (sisältää mallilomakkeen)
 • Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu - Tyosuojelu.fi
Perehdyttämissuunnitelma. Peruste: Työturvallisuuslaki
 • Perehdyttämisaineistot - parhaimmillaan aineisto koostuu yleisperehdyttämisen prosessikuvauksesta ja perehdyttämisen vastuista, tutustumisesta työhön, työoloihin vaaroihin ja riskeihin. Ohjeistus kannattaa ajatella myös osaksi perehdyttämisaineistoa. Keitä perehdytetään ja millä aineistolla. Huom! Myös esimiesten perehdyttämisohjelma
 • Väkivalta- ja uhkatilanneohje (tehtävä, jos on ilmeisiä väkivalta- ja/tai uhkariskejä). Peruste: Työturvallisuuslaki
 • Työturvallisuuskeskus -  Työntekijän perehdyttäminen ja opastus (sis. perehdyttämisen tarkistuslistan)
Strateginen työhyvinvointi
 • Osaamiskartoitukset - tarvittaessa
 • Osaamisrekisteri (esim. henkilöstötietojärjestelmän/vast. osana
Strategiset tavoitteet ja niistä johdetut
 • Työjärjestys tai johtamisjärjestelmä (esim. ISO 9000/vast.) tai muu kokonaisuuden vastuiden kuvaamisen väline 
 • Prosessikuvaukset ainakin pääprosesseista
 • Henkilöstösuunnitelma (tehtävä kun työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 20). Peruste: Laki yhteistoiminnasta yrityksissä
 • EK, Akava, Kirkon työmarkkinalaitos, Kunnallinen työmarkkinalaitos, SAK, STTK, Valtion työmarkkinalaitos - Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi
 • Koulutussuunnitelma Peruste: Laki yhteistoiminnasta yrityksissä
 • Osaamisen kehittämissuunnitelma - osuvampi nimi koulutussuunnitelmalle
 • Työhyvinvointisuunnitelma - vaatimus tulee käytännössä työnantajan huolehtimisvelvoitteesta työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Peruste: Työturvallisuuslaki - lisää osaksi henkilöstösuunnitelmaa
 • Tehtävänkuvaukset -> työsopimukset
 • Ryhmän kehittämiskeskustelut -> ryhmän tavoitteiden käsittely ja seuranta
 • Kehittämiskeskustelut -> työntekijöiden tavoitteiden käsittely ja seuranta
 • Työn sujuvuutta tarkastelevat ja korjaustoimenpiteiden suorittamisen käytännöt (voisi yhdistää esim. itsearviointiin (ks. seuraava kohta), jolloin vuoden aikana tehdyt havainnot ja korjaustoimenpiteet tulee varmistettua)
 • Jatkuvan parantamisen/toiminnan kehittämisen käytännöt (esim. itsearvioinnit EFQM/vast. - Laatukeskuksen verkkokaupasta voit tilata ilmaisen itsearviointijärjestelmän opastusvideon)
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Peruste: Työterveyshuoltolaki (voi olla myös osa työsuojelun toimintaohjelmaa, henkilöstösuunnitelmaa tms.)
 • Terveystarkastukset ja työkykyarvioinnit
 • Ergonomiakartoitukset
 • Neuvonta ja ohjaus jne.
 • Varhainen puuttuminen/tuki
 • Työterveyshuollon työpaikkakäynnit/työpaikkaselvitykset
 • Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu

  Työhyvinvoinnin mittareita
  • Tulos
  • Strategian toteutuma
  • Asiakastyytyväisyys (esim. NPS)
  • Henkilöstötuottavuus
  • Henkilöstö-/työntekijätyytyväisyys 
  • Pulssimittaukset työyhteisön tilasta
  • Työilmapiiri (työilmapiiritutkimukset/työhyvinvointitutkimukset krt/v tai 2v)
  • Työterveyshuollon huomiot
  • Sairauspoissaolot/kk/v, yksittäisten poissaolojen seuranta
  • Työtapaturmat/v
  • Kehittämistoimien toteuma
  • Itsearvioinnit
  • Osaamisen kehittämistoimet
  • Vuosiraportin henkilöstöosio

  Saat meiltä apuja näissä työelämän ehkä mutkikkaimmissa asioissa!